Kirche 0086 Kirche mit Nebenräume Juli/2009

  Ort: Soganli
 
  Kirche 0086
 
  Nebenräume
   
  Übersicht